">">" />

Oferta

wstecz
Firma Wirtmann Engineering Sp. z  o.o zajmuje się projektowaniem oraz zarządzaniem projektami branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej czyli szeroko rozumianym zakresem A-E (Architecture and Engineering) jak również projektami w zakresie architektury, konstrukcji czy Cybersecurity. Zespół projektowy to projektanci różnych branż.


Oferujemy projekty  m.in. w zakresach:

 • projekty architektoniczne i konstrukcyjne, w tym projekty wnętrz
 • cybersecurity dla systemów automatyki
 • oświetlenie podstawowe (wewnętrzne i zewnętrzne), ewakuacyjne, bezpieczeństwa
 • systemy rozdziału energii: rozdzielnice SN, NN, transformatory, agregaty prądotwórcze,
  UPS-y
 • systemy tras kablowych, kanałów biurowych etc,
 • instalacje odgromowe, uziemiające, połączenia wyrównawcze
 • systemy sterowania oświetleniem - np. w standardzie KNX, DALI
 • systemy bezpieczeństwa: nagłośnienie ewakuacyjne (DSO), systemy sygnalizacji pożaru (SSP), systemy detekcji CO/LPG, systemy detekcji gazów niebezpiecznych (NH4, H2S)
 • instalacje teletechniczne: okablowanie strukturalne, WLAN, systemy domofonowe i interkomowe
 • telewizyjne systemy nadzoru VSS (CCTV), systemy sygnalizacji  włamania i napadu (SSWiN), systemy kontroli dostępu (KD), elektroniczne systemy przeciwkradzieżowe (EAS)
 • systemy ochrony w DATA CENTER
 • systemy poprawy akustycznego środowiska pracy – sound masking system
 • system nagłośnienia audio-wizualnego (AV)
 • system zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
 • system zarządzania budynkiem (BMS)
 • systemów wentylacji mechanicznej (bytowej, pożarowej), systemów klimatyzacji (również precyzyjnej np. w serwerowniach), ogrzewania wraz z projektami kotłowni i węzłów
 • instalacji i sieci sanitarnych,
 • symulacji oddymiania (CFD)
 • instalacji ppoż (hydranty/tryskacze/gaszenie gazem)

Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze, dokumentacje powykonawcze, weryfikację dokumentacji innych firm, audyty wykonanych obiektów. Obsługujemy potrzeby geodezyjne od przygotowania map do celów projektowych po obsługę i dokumentację powykonawczą budów. 

 
Projektujemy zgodnie z normami EN-PN, NFPA, TIA oraz obowiązującymi specyfikacjami technicznymi
Polisa ubezpieczenia OC działalności firmy : 3.000.000 PLN

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny, chętnie spotkamy się z Państwem w celu omówienia szczegółów współpracy.

 

drukuj do góry